Administration

Här finner du aktuella handlingar och kallelser med mera.

Informationsbroschyr att ladda ner.

Riksföreningens stadgar för nedladdning.

Årsmöte 2024

Protokoll årsmöte 2024

Kallelse till årsmöte 2024

Dagordning årsmöte 2024

Årsredovisning 2023

Verksamhetsplan 2024

Årsmöte 2023

Årsmöte 2022

Årsmöte 2021

Revisionsberättelse 2020 att ladda hem.