Viktig info

För studieförbund, förskola och bibliotek

Allas Barnbarns verksamhet bedrivs i samverkan mellan medlemmar i lokal Allas Barnbarn-grupp, studieförbund, bibliotek och förskolor på orten. Om du som arbetar på förskola eller bibliotek gärna vill starta en Allas Barnbarn-verksamhet är det lämpligt att kontakta ett lokalt studieförbund.  Om du som studieförbund vill starta en Allas Barnbarn-grupp kontakta då bibliotek och förskola. Tillsammans kontaktar ni Allas Barnbarn, som ger er råd inför att starta en lokal Allas Barnbarn-grupp.  Trevligt och lämpligt är därefter att anordna en informationsstund för äldre, intresserade av barn och litteratur.

Initiativ till en Allas Barnbarn verksamhet på din ort kan också tas från riksföreningen som då kontaktar er på orten och hör om intresse finns.

För att bli sagoberättare inom Allas Barnbarn ska man ha följt en studiecirkel över fyra tillfällen. Till cirkeln finns en studiehandledning som tar upp frågor som är intressanta för just vår verksamhet. Studiehandledningen bekostas av det arrangerande studieförbundet och finns att beställa via E-post: info@allasbarnbarn.se. ABF som Vuxenskolan, såväl som övriga studieförbund, arrangerar studiecirklar för blivande sagoberättare inom Allas Barnbarn.

Studieförbundets roll i samverkan blir att vara arrangör av studiecirkel en eller två gånger om året, bekosta studiehandledning och eventuellt erbjuda lokal för träffar.

Bibliotekets roll är att informera om barnlitteratur och allt efter lokala förhållanden stötta sagoberättare och delta i studiecirkeln. Barnbibliotekarie har ofta god kännedom om vilka förskolor som skulle kunna vara intresserade av sagoberättare.

Förskolans roll är att ta emot sagoberättare, introducera till just deras verksamhet, hjälpa till att ställa i ordning sagohörna, informera målsmän, bestämma tid och vilka barn som är aktuella, ordna väggplats där sagoberättaren kan informera veckovis om lästa böcker.

Vi i styrelsen finns som kontaktpersoner om du önskar mer information. Var och en av oss ansvarar för några regioner. På sidan Kontakt region kan du se vem du kan vända dig till.