Vill du vara sagoberättare?

Så här gör du

Vill du komma med i Allas Barnbarn och är osäker på hur det ska gå till så kan du kontakta någon av oss i styrelsen. Denna person kan ge dig råd och hjälp.

Vill du komma med i Allas Barnbarn och är osäker på om det finns en grupp på din ort, hör med barnavdelningen på biblioteket. Finns det en grupp kan de hjälpa dig med kontakt.

Om det däremot inte finns någon grupp och du vill ta initiativ till en, så ska du ta kontakt med någon av oss i styrelsen, för att få råd och hjälp. Tillsammans med bibliotek och något av studieförbunden på orten bjuder ni in till informationsmöte för att inspirera andra att komma med. Efter genomgången studiecirkel bildar ni en grupp som förhoppningsvis kommer att växa efter ytterligare studiecirklar.

Vad händer i gruppen?

Det är i gruppen som sagoberättarna träffar sina likasinnade. Här presenteras böcker som kan passa för olika åldrar och sammanhang. Här kan man ställa frågor som rör sagostund, barn och litteratur. På flera orter har man månadsvisa träffar. Ibland bjuds bibliotekarie eller annan intressant person in till en träff och läsarna får chans att vidga sin förståelse för läsningens betydelse. Det är här det skapas trygghet och inspiration! På några få orter där många sagoberättare ingår i gruppen har man bildat en lokal förening.

Vad sker i studiecirkeln?

För att bli en Allas Barnbarn sagoberättare behöver du följa en studiecirkel. Den arrangeras i samarbete med något av studieförbunden. Det finns en handledning för cirkeln som bygger på fyra träffar. Att alla sagoberättare inom Allas Barnbarn på alla orter i Sverige har tagit del av samma moment och samma innehåll ger en garanti för vår verksamhet. Efter genomgången studiecirkel, som är kostnadsfri, är det dags att planera för den första sagostunden. Biblioteket kan hjälpa till med kontakt med förskola.

Innan du börjar läsa på förskolan ska du lämna ett utdrag ur belastningsregistret till dem.