Vår organisation

Allas Barnbarns verksamhet grundas på samverkan mellan den lokala gruppen/föreningen och ett nätverk av bibliotek, förskola, pensionärsföreningar och studieförbund/avdelningar.

Kvalitet och trygghet är viktiga nyckelord i vår verksamhet där barnperspektivet alltid ska stå i centrum av verksamheten.

Föreningens verksamhet utövas på två nivåer:

  • Den lokala gruppen alt. föreningen
  • Allas Barnbarn Sverige

Lokalt arbetar grupperna/föreningarna med:

  • att stödja och vidareutveckla fungerande nätverk på lokal nivå
  • att rekrytera äldre och pensionärer till verksamheten
  • att anordna/erbjuda studiecirklar

Allas Barnbarn Sverige är ett rådgivande och samordnande organ i frågor som berör verksamheten från ett övergripande perspektiv som tex vår förenings gemensamma webbplats. Vi stöttar och medverkar vid lokala informationsmöten samt vid etablering av nya grupper.

Allas Barnbarn Sverige medverkar vid framställning av gemensamma material som t.ex. studiematerial för cirkelverksamhet i de lokala grupperna/föreningarna.

Allas Barnbarn Sveriges årsmöte är föreningens verkställande organ.


Ordförande
Ingrid Sanderoth:
0709 205980
ingrid@sanderoth.se 

Styrelse 2023/24

Annika Ackert, vice ordförande
annika@ackert.se 

Marie-Anne Freyschuss, ledamot
freyschuss@hotmail.com

Suzanne Lazar, ledamot
suzanne.lazar@hotmail.com

Evy Olsson, ledamot
evy.olson44@gmail.com 

Malin Magnusson Barle, suppleant
malin.magnussonbarle@regiondalarna.se 

Valberedning:

Helena Jensen
helenaejensen@yahoo.se

Marie Engborg
mimmi.engborg@gmail.com