Vår organisation

Allas Barnbarns verksamhet grundas på samverkan mellan den lokala gruppen/föreningen och ett nätverk av bibliotek, förskola, pensionärsföreningar och studieförbund/avdelningar.

Kvalitet och trygghet är viktiga nyckelord i vår verksamhet där barnperspektivet alltid ska stå i centrum av verksamheten.

Föreningens verksamhet utövas på två nivåer:

  • Den lokala gruppen alt. föreningen
  • Allas Barnbarn Sverige

Lokalt arbetar grupperna/föreningarna med:

  • att stödja och vidareutveckla fungerande nätverk på lokal nivå
  • att rekrytera äldre och pensionärer till verksamheten
  • att anordna/erbjuda studiecirklar

Allas Barnbarn Sverige är ett rådgivande och samordnande organ i frågor som berör verksamheten från ett övergripande perspektiv som tex vår förenings gemensamma webbplats.

Allas Barnbarn Sverige medverkar vid framställning av gemensamma material som t.ex. studiematerial för cirkelverksamhet i de lokala grupperna/föreningarna.

Allas Barnbarn Sveriges årsmöte är föreningens verkställande organ.


Ordförande
Ingrid Sanderoth:
0709 205980
ingrid@sanderoth.se 

Styrelse 2023/24

Annika Ackert, vice ordförande
annika@ackert.se 

Marie-Anne Freyschuss, ledamot
freyschuss@hotmail.com

Suzanne Lazar, ledamot
suzanne.lazar@hotmail.com

Evy Olsson, ledamot
evy.olson44@gmail.com 

Malin Magnusson Barle, suppleant
malin.magnussonbarle@regiondalarna.se 

Valberedning:

Helena Jensen
helenaejensen@yahoo.se

Marie Engborg
mimmi.engborg@gmail.com