Vår organisation

Allas Barnbarns verksamhet grundas på samverkan mellan den lokala gruppen/föreningen och ett nätverk av bibliotek, förskola, pensionärsföreningar och studieförbund/avdelningar.

Kvalitet och trygghet är viktiga nyckelord i vår verksamhet där barnperspektivet alltid ska stå i centrum av verksamheten.

Föreningens verksamhet utövas på två nivåer:

  • Den lokala gruppen alt. föreningen
  • Riksföreningen

Lokalt arbetar grupperna/föreningarna med

  • att stödja och vidareutveckla fungerande nätverk på lokal nivå
  • att rekrytera äldre och pensionärer till verksamheten

På riksnivå är riksföreningen ett rådgivande och samordnande organ i frågor som berör verksamheten från ett övergripande perspektiv som tex en föreningsgemensam webbplats. Riksföreningen medverkar vid framställning av gemensamma material som t.ex. studiematerial för cirkelverksamhet i de lokala grupperna/föreningarna.

Riksföreningens årsmöte är föreningens verkställande organ.


Ordförande
Christina Andersson:
070 555 1073
christinaandersson@allasbarnbarn.se

Styrelse 2020/21
Christina Andersson, ordförande
christinaandersson@allasbarnbarn.se

Margaretha Dahlström, vice ordförande
margaretha.dahlstrom@allasbarnbarn.se

Ulla Forsén, ledamot
uforsen@allasbarnbarn.se

Ingrid Sanderoth, ledamot
ingrid.sanderoth@allasbarnbarn.se

Karin Stenör Lindberg, kassör
karinstenorlindberg@allasbarnbarn.se

Berit Hedberg, suppleant
berit.hedberg@allasbarnbarn.se

Annika Ackert, suppleant
annika@ackert.se

Valberedning:
Suzanne Lazar: suzanne.lazar@hotmail.com

Marie-Anne Freyschuss: freyschuss@hotmail.com