Vad är Allas Barnbarn

Allas Barnbarn är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som vänder sig till dig som vill läsa och berätta för barn i förskolan, men också till dig som vill hjälpa till att organisera och förverkliga

Allas Barnbarns mål:

Generationsmöten

Att skapa goda förutsättningar för möten mellan generationer. Att äldre och unga får en chans att mötas kring sagor och berättelser.

Stimulera

Att stimulera barns språkliga kommunikation.

Intresse

Att väcka barns intresse för böcker och läsning  redan innan de själva kan läsa.

Varför behövs Allas Barnbarn?

Många barn saknar möten med äldre människor. Barn behöver någon som har tid att lyssna, samtala berätta. Många äldre människor saknar möten med barn. Genom Allas Barnbarn får du samtala med barn, ta del av barns tankar samtidigt som du ger barn en liten del av din tid. Barnlitteraturen är en rik skattkammare som stimulerar fantasi, lek och språk. När barn och sagoläsare delar upplevelser av berättelser och bilder skapas genuina och berikande möten över generationsgränserna.

Med figuren vill vi visa hur vår verksamhet skapas och fortgår i ett samarbete mellan studieförbund, förskolan, biblioteket och oss medlemmar i Allas Barnbarn.