Kontakt region

För dig som vill vara med och starta en ny grupp

Var och en i styrelsen ansvarar för kontakter med grupper, bibliotek och studieförbund inom viss region. Vem som ansvarar för kontakt inom din region framgår av listan nedan. Till din kontaktperson kan du vända dig om du vill ha hjälp med att starta ny grupp eller komma i kontakt med etablerad grupp. Välkommen att höra av dig!

Regioner och kontaktperson:
Region Stockholm              Länsbokstav: AB

Region Uppsala                  Länsbokstav: C

Region Sörmland               Länsbokstav: D

Region Kalmar län              Länsbokstav: H

Region Gotland                  Länsbokstav: I

Christina Andersson christina.andersson@allasbarnbarn.se

Regioner och kontaktperson:
Region Jönköpings län       Länsbokstav: F

Region Halland                   Länsbokstav: N

Region Gävleborg              Länsbokstav: X

Region Västernorrland       Länsbokstav: Y

Ingrid Sanderoth ingrid.sanderoth@allasbarnbarn.se

Regioner och kontaktperson: 
Region Östergötland          Länsbokstav: E

Region Värmland               Länsbokstav: S

Region Örebro län              Länsbokstav: T

Region Jämtland Härjedalen Länsbokstav: Z

Karin Stenör Lindberg karinstenorlindberg@allasbarnbarn.se

Regioner och kontaktperson:
Region Kronoberg              Länsbokstav: G

Region Blekinge                 Länsbokstav: K

Region Skåne                     Länsbokstav: M

Västra Götalandsregionen  Länsbokstav: O

Margaretha Dahlström margarethadahlstrom@allasbarnbarn.se

Regioner och kontaktperson: 
Region Västmanland          Länsbokstav: U

Region Dalarna                  Länsbokstav: W

Region Västerbotten           Länsbokstav: AC

Region Norrbotten              Länsbokstav: BD

Ulla Forsén uforsen@allasbarnbarn.se